unideb

Néprajzi Tanszék - Ethnica

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke 1991-ben Ethnica néven egy alapítványt hozott létre, azzal a céllal, hogy elősegítse és támogassa a közép-kelet-európai kutatásokat, az empirikus gyűjtőmunka mellett kiadványokat jelentessen meg és lehetővé tegye a kutatási eredmények publikálását. Az Ethnica kiadványok sorában több mint 60 kötet látott napvilágot a Néprajzi Tanszék által kiadott sorozatokban.

Az Ethnica Alapítvány 1999-ben induló folyóirata, az évente 4 alkalommal megjelenő Ethnica, sokszínű tanulmányaival a néprajzi szakma minden területére kitekintést nyújt. A periodika indításával az alapítók olyan folyóiratot kívántak létrehozni, amely gyorsan reagálhat a tudományszak eseményeire és teret enged a szakmai vitáknak. Ugyanakkor az Ethnica nem csak a szakma tekintélyes képviselőinek írásait adja közre, hanem kiemelt feladatának tekinti annak biztosítását, hogy a fiatal kutatók, a PhD képzésben részvevő hallgatók megjelenhessenek a szakmában. A folyóirat a néprajz doktori programokban kötelezően előírt publikációk megszerzését segíti elő nem csak Debrecenben, hanem országszerte és a határainkon túl is. Az Ethnica, tartalmát tekintve, egyrészt vegyes tartalmú, hosszabb terjedelmű és a témát nagyobb összefüggésekben tárgyaló tanulmányokat, másrészt a szakterület legfrissebb híreit ismerteti, megemlékezéseket és köszöntőket ad közre. Emellett a Szemle rovat nyomon követi a szakma irodalmának változásait, ahol az aktuálisan megjelent fontosabb tanulmányok és könyvek recenzióit olvashatjuk. Ez utóbbi nemcsak a néprajztudomány legújabb alapműveit ismerteti, hanem kisebb, egyetemi, múzeumi, vagy településtörténeti, valamint a néprajzosok számára forrásként használható kiadványokat is bemutatja.

Hírek, újdonságok