unideb

Néprajzi Tanszék - A kutatócsoport története

Kutatási terület, kutatási témák

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének jelenlegi oktató és kutató személyzete a főállású egyetemi alkalmazottak mellett az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport munkatársaival egészül ki. A debreceni Kutatócsoport vezetője megegyezik a Néprajzi Tanszék mindenkori tanszékvezető professzorával, így 1979-ig Gunda Béla, 1979-2002 között Ujváry Zoltán és 2003-tól Bartha Elek tölti be ezt a feladatkört. A Néprajzi Tanszék megalakulásától (1949) kezdve kiemelt hangsúlyt fektetett a kutatói státuszok biztosítására, hiszen a kutatói tudományos tevékenység az oktatás markáns területét képezte. A recens anyaggyűjtés és a feltárt adatok feldolgozása, majd adaptálása a felnövekvő generációk számára a néprajzoktatás szerves részévé vált.

Gunda Béla vezetése alatt kutatói állásban kezdte néprajzi pályáját Varga Gyula, Szabadfalvi József és Paládi-Kovács Attila is. Az egyetemi oktatókkal együtt megalkotott kutatói részleg profilját a kelet-közép európai kutatások képezték. Tevékenységükkel a Kutatócsoport előzményeként működtek 1967-ig. 1967 és 1973 között a Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjához tartozott, 1973 és 1983 között a Kutatócsoport feletti felügyeletet az MTA Társadalomtudományi Főosztálya látta el, majd szervezetileg 1983-ban az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájához került.

A Kutatócsoport munkatársai között kell megemlítenünk még Bődi Erzsébetet és Barna Gábort is, akik a 70-es évek elején kezdték el kutatói feladataikat. A személyi átstrukturálódás következtében az itt felsoroltak közül Bődi Erzsébet maradt a Néprajzi Kutatócsoport munkatársa, majd főmunkatársa 2006-ig.

 

Elérhetőségeink

Debreceni Egyetem Főépület, III. emelet, 344. és 347-es iroda.

Hírek, újdonságok