unideb

Oktatók - Dr. Bartha Elek egyetemi tanár

 
Végzettség: 1980 - okleveles etnográfus

Elérhetőség

Telefon: 52/512-900/22248
Email cím: barthaelek@yahoo.com

Fogadóóra: minden héten: csütörtök 10-12
 
Jelenlegi munkakör: egyetemi tanár
 
Tudományos fokozat: 1990 Irodalomtudomány (folklór) kandidátusa 1983 Egyetemi doktor – Debrecen, KLTE
 
Tudományos/akadémiai tagság: 2002 MTA doktora, A szakrális tér néprajza a magyar görög katolikusok vallásos hagyományában 1997 Habilitáció – Debrecen, KLTE
 

Eddigi oktatói tevékenység: 

Oktatott tárgyak

folklorisztika, szokásfolklór, néphit, etnicitás, vallási néprajz, vallásantropológia, finnugor népek néprajza, balkáni népek néprajza

Külföldi vendégtanári megbízás

 • 2001/2002 tavaszi félév: Ungvári Állami Egyetem, Ukrajna
 • 2001/2002 őszi félév: Turkui Egyetem, Finnország
 • 1996/1997 tavaszi félév: Jyvaskyla, University of Jyvaskyla – Finland
 • 1995/1996 őszi félév: Kolozsvár, Babes-Bolyai Egyetem, Románia
Betöltött pozíciók: 
 • 2001 – egyetemi tanár
 • 1997 – tanszékvezető
 • 1990 – 1997 egyetemi docens
 • 1984 – 1990 egyetemi adjunktus
 • 1980 – 1984 egyetemi tanársegéd
Publikációk: 
 • Publikációk száma: 232
 • Önálló könyv: 8
 • Tanulmány: 110
 • Lexikon szócikk: 26
 • Szerkesztett kötetek: 4
 • Recenzió és egyéb tudományos publikáció: 113
 • Hivatkozás: 300

Önálló kötetek

 • 2007 Світ звичаїв греко-католицьких свят. Uzshorod
 • 2006 Vallási terek szellemi öröksége. Debrecen
 • 1999 Görög katolikus ünnepeink szokásvilága. Debrecen
 • 1998 Kérdőív görög katolikus vallásos néphagyományok gyűjtéséhez. Debrecen
 • 1995 Halotti búcsúztatók a dél-gömöri falvak folklórjában, I-II. Debrecen
 • 1993 Vallásökológia. Szakrális ökoszisztémák szerveződése és működése a népi vallásosságban. Debrecen
 • 1984 Házkultusz. A ház a magyar folklórban. Debrecen
 •  1980 A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység 

Díjak, elismerések

 • 2004 Kalevala Társaság (Finnország) külföldi tiszteleti tag 2004
 • 1989 Jankó János díj, Budapest, 1989

Közéleti tevékenység

 • 2006-2008; 2008 – MTA Néprajzi Bizottság elnöke
 • 2007 – Bolyai Szakértői Bizottság
 • 2006 – Magyar Vallástudományi Társaság alelnöke
 • 2003-2007; 2007 – Ethnographia szerkesztője
 • 2003-2007 MTA I. osztály doktor képviselő
 • 2003-2005; 2005-2008 MTA I. Oszt. tanácskozási jogú tag
 • 2002 – MTA DE Néprajzi Kutatócsoport vezetője
 • 1999 – Debreceni Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottság elnöke
 • 1997 – Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Bizottság
 • 1996-2003 OTKA Néprajzi Zsűri
 • 1995 – Európai Folklór Központért Egyesület
 • Magyar Néprajzi Társaság – választmányi tagság

DE BTK

 • 2010 - DE TEK elnökhelyettes
 • 2005-2007; 2007 – DE BTK Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottság elnöke
 • 2001-2004 dékán – DE Bölcsészettudományi Kar
 • 1998-2001 DE BTK Oktatási Bizottság elnöke
 • 1992–1995, 1995–1997 oktatási dékánhelyettes – KLTE BTK
 • 1990-1992 intézeti titkár, Magyar Intézet, KLTE BTK
Fő kutatási terület: 
 • Vallásantropológia, vallási néprajz
 • Etnicitás, etnikai identitás
 • A kultúra térbeli és időbeli szerveződése
 • Interkulturális kapcsolatok Közép-Európában
 • Regionális kutatások
 • Népszokáskutatás
Hírek, újdonságok