unideb

Oktatók - Dr. Keményfi Róbert tanszékvezető egyetemi tanár

 
Végzettség: 
 

Elérhetőség 

Telefon: 52/512-900/22410
Email cím:rokemenyfi@yahoo.com
 
Tudományos fokozat: 1997, PhD. Az értekezés: A történeti Gömör és Kis-Hont etnikai rajza
 
Tudományos/akadémiai tagság: 2002, "dr. habil" cím. Az értekezés: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban
 

Eddigi oktatói tevékenység: 

Előadások és szemináriumok

 • tudománytörténeti kollégiumok
 • etnicitás
 • néprajzi topográfia
 • népmese
 • folklorisztika
 • bevezetés az etnográfiába
 • vallásföldrajz
Betöltött pozíciók: 
 • 1994 – 1999 egyetemi tanársegéd
 • 1999 – 2003 egyetemi adjunktus
 • 2003 – egyetemi docens

Publikációk: 

Publikációk száma: 179
  önálló könyv: 6
  önálló kötet-fejezet: 3
  tanulmány: 78
  tudományos előadás: 61
  recenzió: 10
  egyéb tud. alkotás: 21
ebből nemzetközi tevékenység: 31
nemzetközi könyvrészlet, fejezet: 9
hazai kötetben idegen nyelven: 3
nemzetközi szakmai előadás külföldön (idegen nyelven): 19
 

Önálló kötetek:

 1. 1. Etno-kulturgeográfiai vizsgálatok két magyar–román faluban.
  1994 Folklór és Etnográfia 84. 165 p. 4 térkép
  Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék
 2. 2. A történeti Gömör és Kis–Hont vármegye etnikai rajza.
  Az etnikai határ és a vegyes etnicitás kérdése.
  1998 Gömör Néprajza L. 295 p. 29 térkép
  Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék
 3. 3. A gömöri etnikai térmozaik. A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai térszerkezetének változása – különös tekintettel a szlovák–magyar etnikai határ futására.
  2002 Interethnica 3. 238 p. 30 térkép
  Komárom–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó
 4. 4. A kisebbségi tér változatai.
  2003 Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok.
  Budapest MTA Társadalomkutató Központ. 166 p. 18 térkép
 5. 5. Földrajzi szemlélet a néprajztudományban.
  2004 Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó 351 p.
 6. 6. A magyar nemzeti tér megszerkesztése.
  2006 Debrecen: HEFOP 185 p.

Szerkesztett kötetek: 9

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység: 

Díjak, elismerések

 • 1998 Jankó János díj
 • 1998 Szádeczky-Kardoss Elemér díj
 • 1999 Fiatal kutatók DAB díja
 • 2005 Szádeczky-Kardoss Elemér díj

Közéleti tevékenység

 • 1994 – Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore magyar tagozat
 • 1995 – Európai Folklór Központért Egyesület
 • 1996 – Magyar Néprajzi Társaság
 • 1996–2003 Deutsche Gesellschaft für Volkskunde Komission Interkulturelle Kommunikation
 • 1996 – MTA Debreceni Néprajzi Munkabizottság, titkár
 • 1997 – Magyar Földrajzi Társaság
 • 1998 – 2001 Néprajzi Látóhatár társszerkesztő
 • 2002 óta: A Néprajzi Látóhatár szerkesztője
 • 2002 – Györffy István Néprajzi Egyesület, elnökségi tag
 • 2003 – Az Ethnographia szerkesztőbizottsági tagja
 • 2002-2006 Magyar Néprajzi Társaság választmányi tag

DE BTK

 • 2004–től Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága
 • 2004-től DE BTK KDTHT
 • 2007- től DE BTK Stratégiai Bizottság
Fő kutatási terület: 

Szűkebb szakterület:

A földrajz és a néprajz kapcsolatának tudománytörténeti feltárása, etnikai térfolyamatok vizsgálata multietnikus területeken és településeken. Határ mentiség vizsgálata: etnikai és államhatárok. Vallásföldrajzi kutatások, térképszerkesztések.

Hírek, újdonságok