unideb

Oktatók - Dr. Nagy Éva egyetemi adjunktus

 
Végzettség: Egyetemi diploma (1998)
 
Elérhetőség: 

Telefon: 52/512-900/22249
Email cím: nagyeva1@yahoo.com

 

Tudományos fokozat: PhD (2003) Kulturális antropológia és néprajztudomány
 

Eddigi oktatói tevékenység 

 • 1999-től tanítási gyakorlatok, hospitálások vezetése
 • 2001-től Néprajz tanításának gyakorlata
 • 2003-tól Néprajz és Honismeret az iskolában pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés irányítása

  • Néprajz tanításának gyakorlata
  • Speciális értékelési lehetőség a néprajzban
  • Terepkutatás lehetőségei az iskolában (néprajzi kérdőívek)
  • Szemléltetés szerepe az iskolában
 • Oktatásban töltött idő: 8 év
   
Betöltött pozíciók: 
 • 2003-2007 a fogyatékkal élő hallgatók kari (BTK) koordinátora
 • Magyar Néprajzi Társaság tagja
   

Publikációk 

 • Szüreti ünnepség hirdetési szövegei Berekböszörményben. 1999. Ethnica, I/4. sz. 13-14.
 • Névadási szokások Berekböszörményben. 200. Rálátás. I/3. 23-26.
 • Adalékok a bihari népi játékokhoz. 2001. Rálátás. II/2. 36-38.
 • Képek a berekböszörményi népéletből I-II. 2002. Rálátás. III/1. 36-38; III/2. 23-27.
 • A leányélet szabályainak változásai a bihari falvakban. 2003. Rálátás IV/1. 23-27.
 • A falusi porta téli ünnepe és a XX-XXI. Század háztartási vívmányai. 2004. Rálátás. V/4. 41-53.
 • Jeles napok ünnepi szokások. Oktatási segédanyag. Tóth Kiadó, Debrecen, (megjelenés alatt) 110p.
   

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység 

 
Fő kutatási terület: 
 • 1995 óta Észak-Kelet-Magyarország határmenti régióinak vizsgálata.
 • 1998 óta Bihari mikrorégió (6 település) néprajzi vizsgálata. Ebben 1. életstratégiák – táplálkozás hagyományos elemeinek továbbélése; 2. változásvizsgálat.
 • 2000 óta Nemzeti nevelés, a hagyomány oktatása, a néprajz szerepe az iskolában nyomtatott irodalomban. (iskolai olvasókönyvekben, szépirodalomban megjelenő néprajz iskolai tanítása)

   
Hírek, újdonságok