unideb

Oktatók - Dr. Ujváry Zoltán tudományos munkatárs

 
Végzettség: 1955. magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 
Tudományos fokozat: 1969 bölcsészdoktor
Tudományos/akadémiai tagság: Díszdoktor – Ungvári Állami Egyetem Számos bizottságnak volt a tagja: TMB szakbizottság, Néprajzi Bizottság, Habilitációs Bizottság
 

Eddigi oktatói tevékenység 

Népballada, Dramatikus népszokások, Proverbiumok, Folklórkutatás története

Betöltött pozíciók: 
 • 1955 – 1962 tanársegéd – DE BTK Néprajzi Tanszék
 • 1962 – 1970 adjunktus
 • 1970 – 1979 egyetemi docens
 • 1979 – egyetemi tanár
 • 1979 – 1999 tanszékvezető egyetemi tanár
 • 2002 – professor emeritus

Publikációk 

Önálló kötetek:

 • 1968
        Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségbõl
 • 1969
        Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban
 • 1975
        Varia Folkloristica
 • 1977
        Gömöri népdalok és népballadák
        Szállj el, fecskemadár, (2. Kiadás)
 • 1978
        A temetés paródiája
 • 1980
        Népszokás és népköltészet
 • 1983-88
        Játék és maszk, I-IV.
 • 1986
        Menyecske a kemencében
        Fejezetek Gömör folklórjához
 • 1988
        Adomák Gömörbõl (2. kiadás)
 • 1989
        Állatmaszkok
 • 1990
        Folklór írások
        Farsang
        Mátyás király Gömörben
 • 1991
        Népi táplálkozás három gömöri völgyben
        Szülõföldön hontalanul
 • 1992
        Népdal, színjáték, honismeret
 • 1993
        Születéstõl a halálig
 • 1994
        Kapcsolatok és párhuzamok
        Bezdomovcem ve své vlasti
 • 1995
        Huncut adomák Gömörbõl
        Miscellanea, I.
 • 1996
        Egy földmûves szólásai és közmondásai
        Szülõföldön hontalanul (3. kiadás)
        Miscellanea, II.
 • 1997
        Népi színjátékok és maszkos szokások
        Bezdomovcom v rodnej zemi
 • 1998
        Huncut adomák (4. kiadás)
 • 1999
        Folklór az ördögi kísértetekben
        Miscellanea III.
 • 2007-2008
        Magyar folklórtörténet I-II.
Tudományos/szakmai közéleti tevékenység: 

Díjak, elismerések:

 • Nemzetközi Pietré díj az agrárkultuszról szóló könyvéért
 • Ortutay Gyula, Móra Ferenc, Györffy István emlékérem
 • Rádió Nívódíja
 • Hajdú-Bihar megye Kölcsey-díj
 • Borsod-Abaúj megye Alkotó-díj
 • Debrecen város Csokonai-díja
 • Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztje

Elindított kiadványsorozatok:

 • Folklór és Etnográfia
 • Studia Folkloristica et Ethnographica
 • Gömör Néprajza
 • Néprajz egyetemi hallgatóknak
 • Ethnica
Fő kutatási terület: 

népszokáskutatás, a folklór kutatástörténete, dramatikus népszokások, interetnikus kapcsolatok

Hírek, újdonságok