ELKH-DE Néprajzi Kutatócsoport - Kutatási koncepció 2022-2027

Tradicionális örökségelemek és integrációs folyamatok szociokulturális hozadéka vidéki közösségekben

 

A kutatócsoport programja alapkutatás, amely szervesen épül a korábbi pályázati időszakok eredményeire. A szinkronikus szemléletű vizsgálatok Magyarország és a magyar nyelvterület északkeleti régióira terjednek ki – a kutatás elsődleges célállomását a Tisza felső vízgyűjtő területe adja: a történeti Gömör, Zemplén, Abaúj-Torna, Ung, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár, Hajdú és Bihar vármegyék települései, beleértve a mai határainkon túli magyar és vegyes etnikumú közösségeket. Ezzel párhuzamosan nemzetközi együttműködési kapcsolatok vizsgálatát is célul tűztük ki (Szlovákia, Kárpátalja, Lengyelország, Csehország, Románia, Németország).

 

A 2022–2027-es időszakban a következő problémaközpontú résztémák kerülnek kidolgozásra:

1. a társadalmi integrációt meghatározó cselekvési minták történeti, etnikai/nemzetiségi és felekezeti síkon;

2. a hagyomány továbbélésének útjai, a kulturális örökségelemek átadásának kortárs lehetőségei, a hagyománykészlet elemeinek megőrzéstechnikái: az örökségesítés, a muzealizálás és a digitalizálás;

3. a hagyományelemek szerepének vizsgálata a vidéki perifériális lokális közösségek felzárkózási folyamataiban, a helyi hagyományőrző gyakorlatok feltárása és közösségépítő hatásainak kutatása.

A vizsgálatok elsősorban sajátos etnodemográfiai változásfolyamatoknak kitett lokális színtereken valósulnak meg, ahol kiemelt hangsúlyt fektetünk a multietnikus együttélési helyzetek (pl.: magyar–cigány, sváb–román) feltárására, valamint ebben a helyi hagyományok, a megőrzött néprajzi örökség funkciójának az értelmezésére.

 

Kutatócsoportunk a társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságot, a gyakorlati értékű alkalmazott humán- és társadalomtudományi ismeretek kimunkálását kiemelt feladatának tekinti, amely az alábbi területekre terjed ki:

1. közvetlen hasznosítás a felsőoktatásban: óratartás, fiatal kutatói utánpótlás-nevelés;

2. disszemináció: tudományos-ismeretterjesztő előadások és interaktív programok;

3. szakértői együttműködés önkormányzatokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel;

4. Európai Uniós célrendszerhez csatlakoztatható társadalmi hasznosíthatóság elősegítése (pl.: német–magyar–román viszonylatokban);

5. lokális kisközösségek szakmai támogatása: közreműködés az örökségelemek újratanításában.

Frissítés dátuma: 2022.10.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.