Felvételizőknek

NÉPRAJZ ALAPSZAK iránt érdeklődőknek

Mit nyújtunk a képzés során?

 • megismerheted nemzeti kultúránk gyökereit, nemzeti hagyományaink múltját és jelenét
 • ismereteket szerezhetsz a szellemi kulturális örökség védelme terén (a hungarikumok néprajza)
 • tanulhatsz a nemzeti hagyományokról és az etnikai együttélés kérdéseiről
 • megismerheted a népeket és nemzetiségeket, a kisebbségi kultúrákat a Kárpát-medencében
 • bepillantást nyerhetsz a népi gasztronómia és táplálkozáskultúra változásaiba, a szokásvilág, a hagyományok (betlehemezés, néptánc…), a vallási néprajz, a vallásantropológia kutatásába
 • megismerheted a hagyományos gazdálkodás átalakulását (az agrárgazdaság hagyománya, gazdaságantropológia) és a társadalmi szerepeket, a társadalmi kapcsolathálók alakulását (társadalomnéprajz), a modernizációs és globalizációs kihívások hatását a népi és nemzeti kultúrákra
 • elsajátíthatod a folklórszövegek elemzésének és feldolgozásának, illetve a szokásfolklór és az ünnepi gyakorlat kutatásának módszereit
 • szakmai, múzeumi gyakorlaton a kiállítás-rendezéssel, adatbázisok kezelésével, tárlatvezetéssel is megismerkedhetsz

Mit kínálunk még?

 • továbbtanulási lehetőséget a néprajz (folklorisztika, anyagi kultúra, néprajzi muzeológia, kulturális örökség szakértő szakirányok) mesterszakon
 • tanári végzettséget a hon- és népismeret-tanár képzés során
 • mesterszakos diplomával rendelkezőknek PhD fokozat megszerzésének lehetőségét az önálló néprajzi doktori programban
 • ösztöndíjas képzés (Erasmus-ösztöndíj) lehetőségét Törökországba, Finnországba, Kolozsvárra
 • kutatási lehetőséget német nyelvterületen

Mire tesz alkalmassá a diplomád?

 • a közművelődés, a muzeológia, a tömegkommunikáció és a kultúrakutatás területén néprajzi témájú feladatok alkotószellemű elvégzésére
 • múzeumokban, tájházakban muzeológusként dolgozhatsz
 • kulturális szervezői és hagyományőrző feladatokat láthatsz el önkormányzatoknál, idegenforgalomban, gazdasági életben, külképviseleti szervezeteknél, EU-intézményeknél
 • elhelyezkedhetsz a néprajztudományi ismereteket igénylő munkakörökben

HON- ÉS NÉPISMERET TANÁRSZAK iránt érdeklődőknek

Mit nyújtunk a képzés során?

 • elsajátíthatod a hagyományismeret átfogó történeti és néprajzi ismereteit
 • megismerheted Magyarország település- és társadalomtörténetét napjainkig, falvak és városok társadalmi és közéleti tényezőit
 • bemutatjuk a magyar paraszti és a nemzeti kultúra elemeinek (öltözködés, viselet, táplálkozás, ház- és településtípusok) átalakulását, továbbélését
 • a kulturális értékek elsajátításának módszereit a fogyasztói társadalomban
 • a népi kultúra forrásanyagának (fénykép, film, írott dokumentumok, muzeális tárgyak, szájhagyomány) feldolgozási és alkalmazási módszereit
 • megismerheted a hétköznapok és ünnepnapok szokásfolklór gyakorlatát
 • elsajátíthatod az oktatási, nevelési módszerek hazai és nemzetközi gyakorlatait

Mit kínálunk még?

 • PhD fokozat megszerzésének lehetőségét az önálló néprajzi doktori programban
 • ösztöndíjas képzés (Erasmus-ösztöndíj) lehetőségét
 • Műveltség és hagyomány elnevezéssel 30 órás pedagógus továbbképzést

Mire tesz alkalmassá a diplomád?

 • a hon- és népismeret oktatására az általános és szakiskolában, szakgimnáziumokban, szakmai intézményekben és a felnőttképzésben
 • a közművelődés, a tömegkommunikáció és a kultúrakutatás területén néprajzi témájú feladatok alkotószellemű elvégzésére
 • múzeumokban, tájházakban múzeumpedagógusként dolgozhatsz
 • kulturális szervezői és hagyományőrző feladatokat láthatsz el önkormányzatoknál, művelődési központoknál és az idegenforgalomban
 • elhelyezkedhetsz a néprajztudományi ismereteket igénylő munkakörökben

Alkalmazott muzeológia - szakirányú továbbképzés (Szentendre)

Frissítés dátuma: 2019.10.29.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.