A gazdasági, társadalmi és kulturális diverzitás európai esetpéldái című konferencia

A gazdasági, társadalmi és kulturális diverzitás európai esetpéldái

 

Weboldal linkje: https://ecsdconf.hu/

 

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke és az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport (ELKH) nemzetközi tudományos konferenciát hirdet „A gazdasági, társadalmi és kulturális diverzitás európai esetpéldái” címen, mely 2022. október 5–7. között kerül megrendezésre Debrecenben (Magyarország).

 

A különbözőségnek számtalan alakja létezik és számtalan megnyilvánulási formája ismert, ezeknek viszont az egyes népek, közösségek kultúrájában lehetnek párhuzamai és élesen eltérő vonalai is. A konferencia ezekre szeretne rávilágítani, azzal a hipotetikus kérdéssel, hogy összehasonlíthatók-e Európán belül, esetleg különböznek-e az egyes nemzetek saját határaikon belüli nemzetiségeik életterét vizsgálva.

A konferencia alapvető kérdése egy igen széles perspektívában, tág nemzetközi és tematikai kontextusban mozog, az európai társadalomban tapasztalható gazdasági, kulturális és társadalmi diverzitás esetpéldáinak értelmezésére  és értelmezhetőségére fókuszáltan. A találkozó tematikájában szerepel a néprajztudomány, kulturális antropológia, folklorisztika, történelem, irodalom és nyelvészet, szociológia, filozófia és pszichológia tudományágak közötti kapcsolat elméleti háttérnek meghatározása, valamint mindezek gyakorlati vonalán nemzetiségi, illetve a kisebbségi léthelyzetből eredő jelenségek analízise. A konferencia célja, hogy egy átfogó képet adjon a kultúra változásáról, ez eltérő élethelyzetekben adott kulturális reakciók többszínterű vizsgálatairól (európai és hazai viszonylatban). A találkozón kiemelt szerepet kap a kultúra, a gazdaság, illetve a társadalom különféle szféráira kiterjedő szociokulturális színterek összefüggésrendszerének értelmezése.

 

Jelentkezni a következő témákban lehet:

 • A diverzitást működtető mechanizmusok európai esetpéldái
 • Társadalmi különbözőségek kulturális vonzatai
 • Gazdasági, társadalmi és kulturális különbségek térbeli lenyomatai
 • Természetes és megalkotott terek, emlékezethelyek, emlékezeti rítusok
 • Az ’idegen’/Másik megközelítése az európai humántudományokban
 • Mediatizált diverzitás területek
 • Interkulturalitás és intermedialitás
 • Gazdasági stratégiák a különbözőségben
 • Nemzetiségi és kisebbségi léthelyzet
 • Társadalmi diverzitás kontaktzónái
 • Az oktatási területen felmerülő kulturális különbségek

 

20 perces előadásokat várunk angol, német vagy magyar nyelven.

A jelentkezés angol nyelvű absztrakt formájában történik, az absztrakt terjedelme: max. 250 szó.

Beküldési határidő: 2022. június 15.

E-mail:

 

Az absztraktok kiértékelése és a jelentkezés elfogadásának kiértesítése: 2022. június 1.

 

Válogatott tanulmánykötetet jelentetünk meg az idegennyelvű előadásokból az Ethnographica et Folkloristica Carpathica 25-ös számában (2023).

 

A konferenciának nincs regisztrációs költsége.

A konferenciát szakmai találkozó keretében, személyes jelenléttel kívánjuk megvalósítani. A járványhelyzetre való tekintettel a konferencia végleges lebonyolítási formájáról  2022. 08. 01-ig küldünk tájékoztatót.

 

A konferencia idegennyelvű leírásait lásd itt: angol és német

 

 

 

 

A gazdasági, társadalmi és kulturális diverzitás európai esetpéldái

POSZTERKONFERENCIA

 

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke és az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport (ELKH) online poszterkonferenciát hirdet MA és PhD hallgatóknak „A gazdasági, társadalmi és kulturális diverzitás európai esetpéldái” címen. A poszterek a konferencia honlapján 2022. október 5–től kerülnek bemutatásra. Az előzetesen kiválasztott legjobb 5 előadónak lehetősége nyílik a munkáját online konferenciaelőadás formájában bemutatni a párhuzamosan megrendezendő, azonos című senior konferencián.

 

A poszter konferencia tematikája és jelentkezési formája a fent leírtakkal megegyezően történik.

 

A poszterkonferencia idegennyelvű leírásait lásd itt: angol és német

Frissítés dátuma: 2022.10.18.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.