Hon- és Népismerettanár

A szakképzettség oklevélben szereplő,

 • magyar nyelvű megjelölése: okleveles hon- és népismerettanár;
 • angol nyelvű megjelölése: teacher of ethnography.

Sajátos ismeretkörök

 • A hon- és népismeret tárgykör interdiszciplináris és holisztikus jellegű.
 • A tárgykör fogalmi apparátusának tanítható és különféle szinteken elsajátítható rendszere.
 • Az empirikus ismeretátadás különféle speciális formái, a hatékony tanulási környezet változatainak ismerete.
 • A szakterület nemzetközi oktatásának tapasztalatai, trendjei és legfőbb ismérvei. Speciális mérési-értékelési rend.

A képzés célja

 • Olyan etnográfusi és pedagógiai ismeretekkel rendelkező tanárok képzése, akik képesek a magyar kulturális örökség értékeit, azok sajátosságainak a megismertetésére, átadására a magyar közoktatásban, szakképzésben, felnőttképzésben és a felsőoktatásban és a tanárképzésben.
 • Továbbá a képzés célja e terület pedagógiai kutatások, fejlesztési feladatok tervezése, valamint a tanulmányok folytatására való felkészítés a doktori iskolákba.

A hon- és népismerettanári oklevél főbb alkalmazásai területei

 • a tantárgy oktatása
 • helyi tantervek honismereti anyagának kidolgozása
 • kötelező tanórán kívüli tanítási tevékenység (szakkörök, honismereti munka, kulturális örökségelemek szakszerű megismertetése, gyűjtése stb.)
 • helytörténeti gyűjtemények, iskolai gyűjtemények kezelése
 • a hon- és népismeret oktatása közoktatásban valamint pedagógusképző intézményekben (óvóképzés, tanító- és tanárképzés, valamint múzeumpedagógus képzésben).

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének hon- és népismerettanár képzése (előzménye a néprajztanár képzés) az országban az első, tudatosan, koncepcionálisan, hosszú távú célokat, igényeket szem előtt tartó néprajzi, nemzeti kulturális örökséget átadó tanárképzési program, amelynek törekvése az, hogy a magyar általános és középiskolák számára modern etnográfiai-etnológiai ismereteket, nemzeti kulturális örökségelemeket közvetíteni képes tanárokat képezzen ki.

Legyen képes széles körben alkalmazni a problémamegoldó technikákat.
A képzés képessé teszi őt a néprajztudomány, a kulturális antropológia, a muzeológia aktuális kutatásainak és tudományos munkáinak kritikus értékelésére, azokat pedagógiai programjába beépíteni.

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

 • Hon- és népismerettanár csak 2. tanári szakként
  képzés időtartama 4 + 1 év.

A képzési háló elérhető: http://tanarkepzes.unideb.hu/kepzesek_dokumentumok_uj_tanari.php

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke az ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉS képzésfajták közül mindet hirdeti. (Bővebben: http://tanarkepzes.unideb.hu/kepzesek_dokumentumok_uj_tanari.php )

a) nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit  

b) főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit

c) egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit

d) tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit

e) tanítói szakképzettség birtokában a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 5 félév, 150 kredit

További információ: Képzési program

Frissítés dátuma: 2019.02.18.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.