Hon- és népismerettanár (OMA)

 • Hon- és népismerettanár csak 2. tanári szakként
 • Képzési idő: 4 + 1 év.
 • A szakképzettség oklevélben: okleveles hon- és népismerettanár (teacher of ethnography)
 • Képzési forma: nappali
 • Felvétel felvétele: érettségi+pályaalkamassági
 • A képzési háló elérhető: https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/osztatlan-tanarkepzes

   

   Sajátos ismeretkörök

   • A hon- és népismeret tárgykör interdiszciplináris és holisztikus jellegű.
   • A tárgykör fogalmi apparátusának tanítható és különféle szinteken elsajátítható rendszere.
   • Az empirikus ismeretátadás különféle speciális formái, a hatékony tanulási környezet változatainak ismerete.
   • A szakterület nemzetközi oktatásának tapasztalatai, trendjei és legfőbb ismérvei. Speciális mérési-értékelési rend.

   A képzés célja etnográfusi és pedagógiai ismeretekkel rendelkező tanárok képzése akik, képesek

   • a magyar kulturális örökség értékeinek, azok sajátosságainak a megismertetésére, átadására a magyar közoktatásban, szakképzésben, felnőttképzésben és a felsőoktatásban illetve a tanárképzésben,
   • pedagógiai kutatások, fejlesztési feladatok tervezésére, valamint a doktori iskolák keretében megvalósuló tanulmányok folytatására való felkészítésre,
   • képesek széles körben alkalmazni a problémamegoldó technikákat,
   • képessé teszi őket a néprajztudomány, a kulturális antropológia, a muzeológia aktuális kutatásainak és tudományos munkáinak kritikus értékelésére, azokat pedagógiai programjába beépíteni.

   A hon- és népismerettanári oklevél főbb alkalmazásai területei

   • a tantárgy oktatása
   • helyi tantervek honismereti anyagának kidolgozása
   • kötelező tanórán kívüli tanítási tevékenység (szakkörök, honismereti munka, kulturális örökségelemek szakszerű megismertetése, gyűjtése stb.)
   • helytörténeti gyűjtemények, iskolai gyűjtemények kezelése
   • a hon- és népismeret oktatása közoktatásban valamint pedagógusképző intézményekben (óvóképzés, tanító- és tanárképzés, valamint múzeumpedagógus képzésben).

   A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének hon- és népismerettanár képzése (előzménye a néprajztanár képzés) az országban az első, tudatosan, koncepcionálisan, hosszú távú célokat, igényeket szem előtt tartó néprajzi, nemzeti kulturális örökséget átadó tanárképzési program, amelynek törekvése az, hogy a magyar általános és középiskolák számára modern etnográfiai-etnológiai ismereteket, nemzeti kulturális örökségelemeket közvetíteni képes tanárokat képezzen ki.


    

  Frissítés dátuma: 2021.12.13.


  Tisztelt Felhasználó!

   

  A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

  A tájékoztatót megismertem.