Könyvtár

A DE BTK Néprajzi Tanszékének könyvtára a Debreceni Egyetem főépületében, a IV. emelet Stúdió elnevezésű termében található. A Stúdióban olvasóterem áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. A könyvtár állománya meghaladja a 22.000 kötetet. A könyvállomány elsődlegesen a néprajztudomány magyar és idegen nyelvű szakirodalmát tartalmazza, de megtalálhatók benne az általános kézikönyvek is.

Könyvtáros: Hajdú Csilla
Elérhetőség: Telefon: +36 52 316 666 / 22642
Email:

 

A Néprajzi Tanszék könyvtárának használati szabályzata

Beiratkozás

A könyvtári tagság díjtalan és független az egyetemi könyvtári beiratkozástól. A beiratkozás az egyetemi tanulmányok megkezdése után bármikor lehetséges, a tagság a tanulmányok befejezése végéig marad érvényben.

A Néprajzi Tanszék könyvtárának olvasója köteles bejelenteni a személyes adatokban, valamint a tanulmányokban beállt változásokat (szakváltoztatás, évhalasztás, tanulmányok befejezése), és adott esetben a Tanulmányi Osztály erre rendszeresített nyomtatványát köteles a könyvtárossal igazoltatni.

 

Könyvtári szolgáltatások

1.Kölcsönzés

Kizárólag beiratkozott olvasó kölcsönözhet a Néprajzi Tanszék könyvtárából, az alábbi szabályok szerint

 • a tanszék oktatói és dolgozói
 • az egyetem néprajz szakos nappali és levelező hallgatói
 • az egyetemi doktori képzésben részt vevő hallgatók
 • a DE BTK intézeteinek oktatói

A kölcsönzés formája a dokumentum típusától, példányszámától, keresettségétől függ. Merev szabályok nincsenek, a könyvtáros a fenti szempontok figyelembevételével dönt, az alábbi elvek szerint

 • egy hétre kölcsönözhető könyvek, kiadványok a legalább három példányban meglevő szakkönyvek (az utolsó példány kivételével)
 • három napra kölcsönözhető könyvek, kiadványok a több példányban meglévő, a tanszék által kiadott oktatást segítő jegyzetek, tankönyvek
 • egy napra kölcsönözhető könyvek, kiadványok (nyitvatartási időben) az 1 példányban meglévő könyvek
 • nem kölcsönözhető könyvek, kiadványok
  • lexikonok, szótárak, bibliográfiák, kézikönyvek
  • folyóiratok, múzeumi évkönyvek
  • kézirattári anyagok (DENIA, Gömöri Archívum)
  • szakdolgozatok, doktori értekezések

Egy olvasónál egyszerre legfeljebb 2-3 könyv lehet kölcsönözésben. A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén a hallgató határozott időre kizárható a kölcsönzésből. Késedelmi díjat nem számítunk fel.

Minden félév végén vissza kell hozni az összes kikölcsönzött könyvet. Az újabb félév megkezdésekor csak azok a hallgatók kölcsönözhetnek, akiknek az elmúlt félévről nem maradt tartozásuk a könyvtár felé.

Amennyiben a kölcsönzött könyv elvész, vagy súlyos mértékben megrongálódik, a hallgató köteles a könyv pótlásáról gondoskodni (vásárlással, fénymásolással). Ha az olvasó a könyvet visszahozatalkor nem a könyvtárosnak adja át, egy könyvbe helyezett kis cédulán köteles feltüntetni a nevét és az évfolyamát.

2.Helyben olvasás

A Néprajzi Tanszék könyvtárának IV. emeleti olvasótermét (Stúdió) a DE BTK bármelyik oktatási intézményének oktatója, vagy hallgatója használhatja helyben olvasásra – ehhez beiratkoznia nem szükséges.

3.Fénymásolás

A könyvtár fénymásolást nem vállal, de az egyetemen található fénymásolókhoz a könyv, illetve folyóirat elvihető másolás céljából. Előzőleg ezt a könyvtárosnak be kell jelenteni, s a hallgatói igazolványt vagy egyéb dokumentumot a fénymásolás idejére a könyvtárosnál le kell adni.

 

Nyitva tartás

Minden félév kezdetekor, a szorgalmi és a vizsgaidőszakra vonatkozó nyitvatartási időről tájékoztató táblát a könyvtár ajtaján helyezzük el, és a tanszéki honlapon hirdetjük meg. Az esetleges változásokat közben jelezzük.

Frissítés dátuma: 2020.10.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.