MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport - Kutatási koncepció 2017-2022

A kutatócsoport tudományos programja a magyar társadalom és a néprajztudomány szempontjából egyaránt aktuális és lényegi kérdésekre irányul. Eddigi kutatási eredményeinkre alapozva fókuszál a korábban kijelölt földrajzi területre (Gömör, Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa, Bihar történeti megyékben kiválasztott hagyományos településformák), a népcsoportok, nemzetek, kulturális régiók, a nyugati és a keleti kereszténység kontaktzónájára.

Ebben a pályázati ciklusban a kutatócsoport jelenorientált alapkutatásokat végez, amit szisztematikusan feltárt történeti háttérre épít. Problémaközpontú érdeklődésének középpontjában a kulturális alkalmazkodás és a társadalmi integráció, a kulturális örökség és örökségesítés, a migráció és a szegénység kulturális mintázata áll. Kiemelten kezeli a jelentős kortárs társadalmi problémák néprajzi-antropológiai szempontú kutatását: tanulmányozza a hátrányos helyzetű kistérségekben élő családok kulturális, társadalmi helyzetét (pl. családszerkezet, életmód, megélhetési és mobilitási stratégiák, pauperizálódás), valamint a kapcsolódó migrációs témákat (pl. bevándorlás a határ mentén, tanyavilágra irányuló szociális migráció).

Kutatócsoportunk programja alapkutatás. Témája kettős irányultságú: egyrészt a 2012–2017 közötti tudományos munka egyenes folytatása, vagyis a 20. századi modernizáció és a jelen lokális társadalmát érintő kihívások, a 21. század eleji globalizációs folyamatok és a kulturális alkalmazkodás közötti összefüggések néprajzi-antropológiai vizsgálata. Másrészt pedig kiemelt kutatási témacsoport a kortárs magyar társadalmat legerőteljesebben érintő szociokulturális jelenségek, köztük a hátrányos helyzetű gyerekek és családok mindennapi szokásainak vizsgálata és a Kárpát-medencében zajló migrációs jelenségek kutatása.

Frissítés dátuma: 2018.08.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.