A tanszék története

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajzi Tanszéke 1949-ben jött létre. A Néprajzi Tanszéken folyó képzés célja már a megalakuláskor kettős irányú volt: gyakorlati jellegű, a II. világháború után újjászerveződő és az újonnan létrejövő múzeumok számára múzeumi szakemberek képzése, valamint tudományos kutatások végzésére alkalmas szakemberek képzése. A néprajzi kutatás profilja Kelet-Közép-Európa népeinek kultúrája volt. Különös hangsúlyt kapott a népek közötti interetnikus kapcsolatok kérdése.

A tanszék oktatási és kutatási arculatát ma is a kelet-közép-európai irányultság és az erősen gyakorlati orientáció jellemzi. A tantervben nagy hangsúlyt kap a terepmunka és a múzeumokban végzett gyakorlat. A hallgatóktól új tudományos eredményeket tartalmazó, saját terepmunkán alapuló diplomamunkákat követelünk meg. Tanszékünkön az oktatás erősségei közé tartozik a kisebbségkutatás, a vallási néprajz, vallásantropológia, a szokáskutatás, az etnicitás folyamatainak elemzése és a társadalomnéprajz.

Magyarországon egyedülálló teljes képzési hálóval várjuk leendő hallgatóinkat. A tanterv középpontjában az etnográfia és a folklorisztika áll, az alapszakosok számára speciális képzést kínálunk muzeológia szakirányon. A mesterképzésben résztvevők számára folklorisztika, anyagi kultúra, néprajzi muzeológia és kulturális örökségszakértő szakirányokat indítunk. Hon- és népismerettanár szakos képzésünk több mint húsz éves múltra tekint vissza, hiszen 1998-tól elsőként nálunk szerezhettek néprajz tanári képesítést hallgatóink.

    A mesterképzés elvégzése után, az ország egyetlen önálló Néprajzi Doktori Programjában biztosítunk lehetőséget mind a saját, mind az egész magyar felsőokttaási térből érkező hallgatóknak a posztgraduális tanulmányokra, majd a néprajzi, kulturális antropológiai tudományos fokozat (PhD) megszerzésére.    

A néprajz szakos képzés célja olyan etnográfus képesítésű kutatók, felsőoktatásban és múzeumokban dolgozó szakemberek képzése, akik a tudományág legjobb európai hagyományai alapján, nemzetközi szinten tájékozottak az etnográfia, a folklorisztika, a muzeológia, a kulturális antropológia területén, és a megszerzett tudásukat a 21. század igényeinek megfelelően különböző értelmiségi munkaterületeken alkalmazni tudják.

A kezdetektől napjainkig tanszékvezető professzoraink

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén már közel hetven éve folyamatosan működik akadémiai kutatóhely. Az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportot kezdetben Gunda Béla, majd Ujváry Zoltán vezette. 2002-től Bartha Elek irányításával dolgozik. Kiemelt kutatási területe a Kárpát-medence északkeleti térségének interetnikus, kulturális kapcsolatrendszere. A kutatócsoport tagjai a néprajztudomány módszerével vizsgálják az együtt élő népek, népcsoportok hagyományos kultúrájának egymásra hatását, a kulturális sajátosságok változását. Fontosnak tartjuk a kutatási eredmények felsőoktatásba történő beillesztését, és a minden korosztályt megszólító tudománynépszerűsítő programokon keresztül a nem szakmai közönség számára szóló ismeretterjesztést is.

    Frissítés dátuma: 2021.03.23.


    Tisztelt Felhasználó!

     

    A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

    A tájékoztatót megismertem.